05 02 2013

Demircilerin Pîrinden Madan Mehmed Usta'ya..

  Demircilerin Pîrinden Madan Mehmed Usta'ya... "Demir ve zebur ve ses ve öfke Davut'a aittir." Sezai Karakoç     I. Geleneğimizde demirden, demirciden bahsedilirse Hazreti Dâvûd'dan da bahsedilir. Çünkü demiri işleyip çeşitli eşya ve araçlar yapan zanâatkârların pîri odur. Zira "Ona sizi savaştan korumak için zırh yapmayı öğrettik." "Geniş zırhlar yap diye ona demiri yumuşak kıldık." mealindeki ayetler bunu yansıtır. Fakat bu iş, göründüğü gibi bir iş olmasa gerek. Anâsır-ı erbaa, maddî âlemin esası addedilen dört unsurdur: Su, hava, ateş, toprak. İşte bunlarla kurulan ünsiyet, Dâvud'un mesleğinde, zanâatın hikmeti aradığı meslek-i nebevînin hünerli ellerinde maarifetle tecessüm etmiştir. Bu yüzden Dâvud'un demirciliği, basit bir zırh zanâatının icrâsı değil, hikmeti arayış vesîlesidir. "Dâvud'la demirci oldum Örse çekiç urageldim" diyen Pîr Sultan'ın; "Yanan kömür kızan demir Örse çekiç salan benim" diyen Yûnus'un neşîdeleri, ehl-i irfânın ocağından neş'et etmiş hikmete dâir işâretler olarak okunabilir. II. Bir sırrı fısıldıyormuşçasına: "Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz." dedi. O güne kadar birçok yerde okuyup işittiğim alelâde sözlere benzer bir sözdü bu. Ama nedense kelimeleri olağan karşılayamıyordum. Cümleyi kurarkenki tavrı: ilim, sezgi ve tecrübeyle yüklü ağır bir ifadeyle karşı karşıya olduğumu hissettirmişti. Yine de bu durum, merâmı ... Devamı

05 02 2013

demirin tarihi

  Demirin Tarihi Simgesi Latince ‘ferrum'dan gelen demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Dünya'nın çekirdeği bir demir-nikel alaşımıdır. Diğer elementlerle kolayca tepkimeye girmesi sebebiyle demir, doğada  bileşik halinde bulunur. Tüm metaller içinde en çok kullanılanıdır  ve tarih boyunca da büyük öneme sahip olmuştur. Eski çağlarda hemen her toplumda demirciler saygın bir yere sahiptirler. Bu, halkların mitolojisine de yansımıştır. Örneğin, Yakutların geleneğine göre, Yakutların ilk atası Elliei ilk demirciydi. Sibirya halklarında da demirci epey yüksek bir toplumsal  konuma sahiptir ve demircilerin özel ruhlar tarafından korunduğuna inanılır. Şamanın kıyafetindeki demirleri demirciler yapar ve demir  döverken kötü ruhları kovdukları söylenir. Ayrıca Moğol boylarının  destansı şiirlerinde ve Türklerde demirci (tarkhan) ; ‘kahraman' ve ‘yalnız atlı savaşçı' anlamında kullanılmıştır.   Ergenekon Destanı'na göre Türkler; Ergenekon'dan çıkmak için yol ararken, bir  demircinin tavsiyesi üzerine dağdaki demir madenini eritip geçit  açmaya karar verirler. Dağın her tarafını odun kömürle doldururlar ve büyük körükler yardımıyla ateşi körüklerler. Demir dağ erir, yol  açılır. Her yıl o gün ( 21 Mart olduğu kabul edilir) törenler  yapılır. Bir parça demir ateşte kızdırılır ve çekiçle dövülür.  Afrikada'ki Dogon ve Bambara toplumlarında ilk ateşi bulan,  insanlara tarımı ve hayvancılığı öğreten ilk demircidir ve  Dogonların mitlerine göre kahraman, demirci kılığına girip,  yeryüzüne inerek insanları uygarlaştırmıştır . Afrika'da ayrıca bunun gibi, d... Devamı

05 02 2013

Azerbaycan da demircilik

  Demircilik      Zengin Azerbaycan topraklarının bir parçası olan Karabağ'ın demir filizi yatakları eski zamanlardan başlayarak yerli hammal bazında demircilik sanatının oluşumunda önemli rol oynamıştır. Karabağ'da basit üretim tekniğine dayalı demir imali işinde, esasen, körüklü kürelerden kullanılmıştır. Karabağ bölgesinde yakıt israfı ve metal çıkma açısından ekonomik açıdan az uyğun olmasına rağmen, eritme-dövme yöntemi ile yüksek kaliteli demir elde ediliyordu. Bu nedenle yerel demir erintisindən hazırlanmış mamül çok sıkı ve sürekli olmasıyla farklıydı. XIX yüzyılın ikinci yarısından itibaren Karabağ'da kustar metal mamülü satış yerleri hammalı ile donanımında Bakü görkemli rol oynamaya başlamıştı. Bakü iş adamalarının yardımıyla Karabağlı demir ustaları yeterince ham ve işlenmiş (eski) metal rezervi sağlamak ediliyorlardı. Geçmişte Karabağ'da çelik kıtlığı daha fazla hissediliyordu. Özellikle özgü çelik zorlukla elde olunduğundan tasarrufla kullanılıyordu. Soğuk silah (hançer, gama, geddare, kılıç) yapımı moda olan dönemlerde çeliğin azlığı daha çabuk dikkate çarpıyordu. Karabağ bölgesindeki demir çıkaranların en çok çelik karışık demir kullanıyordu. Bunun için özellik itibariyle birbirinden farklı demir ve çeliği ısıtıp yandırmak yoluyla kaynak ediyorlardı. Karabağ'da diğer sanat dükkanları gibi, demir çıkaranlar da, esasen, pazar veya kervansaralarda bulunuyordu.Demir çıkarma imalathanesi bir kural olarak, hem üretim imalathanesi, hem de satış pazarı vazifesini yapmakla ikili seciye taşıyordu.   Karabağ'da ev ve tarım aletlerinin pek b&ou... Devamı

05 02 2013

yatağan

yatağan |  görsel 1

  YATAĞAN Osmanlının 16. ve 19.yüzyılda kullandığı çok etkili ve estetik bir kılıç olan yatağanı yeniçeriler,leventler ve piyadeler kullanmıştır.Silahın kullanımı zor fakat çok etkili ve tahrip gücü yüksektir.Silah o kadar etkili olmuşki Sırplar 19.yy'da yatağanı milli silah olarak kullanmışlar. Yatağanın Tasarımı Kılıcın tasarımı diğer kılıçlardan farklıdır.Kılıcın keskin tarafı aşağı bakan yeridir ve ağırlık merkezi ucuna yakındır. Kesme,delme ve kemik kırmak için çok ideal bir yapıya sahiptir.Kılıcın kabza bölümünde ayet,dua,özlü sözlerle süslemeler bulunmaktadır. Kılıç Sırpların dışında Çinlilerinde ilgisine çekmiştir ve şimdi olduğu gibi iyi bir taklit yaparak 'dai-dao' isimli meşhur bir Çin kılıcını yapmışlardır.Japonlarda bu eğik kılıçtan esinlenip düz olmayan hafif eğik bir kılıç yapmışlardır. Yatağan hakkında Türkiye'de birkaç makale,yazı, ve site dışında fazla bilgi olamamasına rağmen yurtdışında birçok yazı ve resim bulabilir hatta 2200 dolara satın alabilirsiniz. "Türklerin Anadolu topraklarında kendine özgü kılıçlarından biridir Yatağan. Hem biçimi hem çeliğinin zenginliği ile yatağan, bir katana ile çarpıştığında katanayı ikiye bölecek kadar sağlam bir yapıya sahiptir." Konunun uzmanından bir yorum : Alıntı: Bugün Japonların �Katana�sı, bütün dünya televizyonlarında gösterilen ve büyük ilgi çeken belgesel filimlere konu teşkil ediyor; Japonlukla, Japonya�yla ilgisi olmayan her milletten bu gibi kültürel inceliklere meraklı insanlar, internet üzerinden çatır çatır satılmakta olan Japon kılıçlarına yüzlerce dolar ödeyerek evlerini süsleyip koleksiyo... Devamı

04 02 2013

demirciliğin öyküsü

  Demirciliğin Öyküsü Medeniyetin Öyküsüdür 2008-04-18 22:40:00   Demirciliğin Öyküsü Medeniyetin Öyküsüdür İnsanlık tarihinde de Türk tarihinde de demircilerin toplumdaki yeri özeldir. Mesleğin  piri Davut Peygamberdir. Demirci çoğu kez bilge ve yol gösterici olarak karşımıza çıkar tarih sayfalarında. Demirciliğin öyküsü medeniyetin öyküsüdür. Medeniyet bir demirci ustasının elindeki çekiç darbeleriyle şekillendi.  keskin kılıç oldu bir yiğidin elinde zafer için, orak oldu bir çifçinin elinde arpa için buğday için ve dağı eritti bir usta hürriyet  için destan oldu   Selçuklu ve Osmanlı dönemleri  Türk demir sanatının zirve dönemleridir Ancak Osmanlının son , cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki öncelikli ihtiyaçlar bu alandaki sanatsal çalışmaların geri planda kalmasına sebep oldu .  Az sayıda sanatkarın ısrarıyla Türk mimarisinin vazgeçilmez unsurlarından biri oldu tekrar.   Dekoratif demircilik yada güncel tanımla Ferforje; demirciliğin en zor branşlarından biridir. Her meslekte olduğu gibi bu mesleği de İcra edebilmek  için demirciliğin tüm alanlarında ustalık, belirgin bir tarz, tasarım kabiliyeti ve esnaflık terbiyesi gibi önemli kriterlere sahip olmanız gerekmektedir. Vurulan her çekiç parmak izi gibidir,  her figürün bir anlamı olmalıdır tasarımınız yapının genel mimarisiyle ve kullanıcısının kişiliğiyle uyumlu olmalıdır.   İşte geçmişten günümüze kültür mirası olarak devraldığımız sanat eserleri bu kriterlerle üretilmiştir. Ancak bu kriterlerle üretilen eserler geleceğe miras bırakı... Devamı